Nevhodné přistání Na cestě Setkání
Jaroslav R. Novák
Grafiky
Jaroslav R. Novák
se narodil těsně po
válce v Soběslavi.
Pobýval v těchto
školních ústavech
a zařízeních:
MŠ, ZDŠ, OUČ, SŠP,
ČVUT, VŠST, UK.
V životě mu byly
prdlajs platný
i když si některých
profesorů vážil
a s některejma
chodil na pivo.
Věnuje se
grafickému designu
a ve volném čase
jachtingu, jízdě
na kole, lyžování
a volné grafice.
Naše babi
Na jedné lodi
Hlava 1 Hlava 2
Židle
Výkřik
Muž s ptáky
Padlá hvězda
Zátiší s květinami
Čas lásky
Akvarista
Medailstka